Inne


Umowa kogo dotyczy umowa deweloperska

Umowa - kogo dotyczy umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie dla deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni mieszkaniowych.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo wprowadzenie do zagadnień

Nowe prawo wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania trybunałów ds. własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane w aktach osobowych

Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane w aktach osobowych ani pozostałej dokumentacji pracowniczej oraz jakie są reguły ustalania okresu przechowywania takich dokumentów? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Pracownik w koronawirus Wsparcie pracodawców na podstawie tzw

Pracownik w koronawirus Wsparcie pracodawców na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej w jaki sposób i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa gminy Oszustwa księgowe w praktyce

wieloletnia prognoza finansowa gminy. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne,.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Ewidencja rozliczeń międzyokresowych

Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upełnomocnień oraz obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat Podstawą

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa województwa

wieloletnia prognoza finansowa województwa dolnośląskiego to Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Legalna pobyt cudzoziemca na podstawie zezwolenia

Legalna pobyt cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt na podstawie stampili w paszporcie wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego.

Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0