sprawozdawczość i wynagrodzenie upadłość


sprawozdawczość i wynagrodzenie upadłość konsumencka jak wpisać wniosek w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim przypadku niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł także miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych kodeksów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono więcej niż 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest szalenie istotnym zjawiskiem na upadłość konsumencka kogo polecacie rzecz banków, firm windykacyjnych także wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej także w obszarze przesłanek, jakże i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza z okładem 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a swoją drogą nowelizuje szereg kodeksów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest wyrażenie omowne z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i pożyteczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszystkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie oryginalnych kodeksów praktyczne, ujawnione w toku stosowania innowacyjnych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.

Tagi dla artykułu

upadłość konsumencka kogo polecacie

Komentarze: 1


noavatar.png
Stanisław Stadler członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 2020-05-28

Ostatnio uruchomiłem witrynę internetową, informacje podane w tej witrynie pomogły mi bardzo. Dziękuję za cały czas i pracę. "Charakter jest o wiele łatwiejsze niż odzyskane." przez Thomas Paine.