Ujednolicona klasyfikacja przychodów Rozliczanie kosztów


Ujednolicona klasyfikacja przychodów. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie kanalizacyjnym. Rozliczanie kosztów w firmie. Rozliczanie wewnętrzne kosztów. Rozliczanie kosztów robocizny. Klucze rozliczeniowe kosztów. Wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa. Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunek wyników dostarczania wody dla miejscowości. Rachunek wyników odprowadzania ścieków na rzecz miejscowości. Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania. Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa. Budżet przedsiębiorstwa. Raport z aktywności przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie na co trzeba zwrócić uwagę. Podsumowaniem artykułu będzie zrzeszenie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników polityka rachunkowości do projektu urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę powyżej realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, jakich przedmiotem aktywności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom również odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz paragraf prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci minimalny wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, połączonych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń także rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu również odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu dodatkowo zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Cele i zadania rachunku kosztów. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów. Koszty aktywności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Koszty aktywności przedsiębiorstwa. Koszty produkcji i uzdatniania wody. Koszty dystrybucji wody. Koszty odprowadzania ścieków. Koszty oczyszczania ścieków. Koszty działalności pomocniczej, w tym: koszty bazy sprzętowo-transportowej, koszty aktywności warsztatów, koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Plan kont zespół Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego jako źródło informacji o aktywności przedsiębiorstwa. Projekt zakładowego planu kont zespół i na potrzeby zarządzania kosztami

Tagi dla artykułu

co obejmuje polityka rachunkowości, ile kosztuje polityka rachunkowości, jak zmienić politykę rachunkowości, kto tworzy politykę rachunkowości, polityka rachunkowości co to jest, polityka rachunkowości do projektu

Komentarze: 1


noavatar.png
Kazimiera Antoninie 2020-05-02

Łał! Może to być jeden z najbardziej użytecznych blogów, jaki kiedykolwiek, na ten temat. Właściwie to świetnie. Jestem też specjalistą w tym temacie, dlatego potrafię zrozumieć Twój wysiłek.