W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą


W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyłamany zostanie pokaźny reduta papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w taki sposób istotnych zmianach warto zbadać nowy status i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu o dokumentacji pracowniczej drobiazgowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych również kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną również niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą również materie archiwizacji tej dokumentacji dodatkowo wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Artykuł o dokumentacji pracowniczej napisała dr Ewa Perłakowska – ekspert, doradca, analityk z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; ogorzały trener na licznych kursach i artykułu o dokumentacji pracowniczejch także wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; pisarka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Warszawa 2018) dodatkowo zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Program:, 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:, a) obszar pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r., b) rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r., 2. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą, a) Kodeks pracy, b) akty wykonawcze do Kodeksu pracy, c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, d) regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, a) prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, b) elektronizacja dokumentacji pracowniczej, c) normy przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), d) czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, e) techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych, f) oznacza to potrzebny jest nowy system teleinformatyczny lub wystarczy moduł w systemach klasy EZD?, g) reguły kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, h) normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, i) obowiązki informacyjne pracodawców, j) zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom także osobom uprawnionym, 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, a) system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe, b) bezdziennikowy system kancelaryjny, c) wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych, d) pisma, sprawy, akta, teczki, e) obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach czy świadectwo pracy może być wystawione w sobotę klasy EZD, 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, a) wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, b) reguły skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, c) którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, d) jaki jest oddziaływanie śmiałych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach, 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, a) co to świadectwo pracy porządkowanie akt osobowych, b) czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych, c) sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, d) sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Tagi dla artykułu

co to świadectwo pracy, czy świadectwo pracy może być wystawione w sobotę, świadectwo pracy po angielsku

Komentarze: 2


noavatar.png
Justyna Kurek Dr 2020-05-01

Witam! Bardzo podoba mi się twoje pismo tak bardzo! proporcjonalnie zachowujemy korespondencję związaną z Twoim wpisem w AOL? Potrzebuję specjalisty w tym domu, aby rozwikłać mój problem. Może to ty! Czekamy na Ciebie.

noavatar.png
dr Aleksandra Paszkiewicz wykładowca z zakresu rachunkowości 2020-05-16

Cześć przyjacielu! Chciałbym powiedzieć, że ten artykuł jest świetny, świetnie napisany i zawiera prawie wszystkie istotne informacje. Chciałbym przeanalizować więcej postów w tym temacie.